GEAR OIL EP 140 GL-1

• API GL-1
Şanzıman ve diferansiyel yağı

Kullanım Yeri ve Özellikleri
Ağır olmayan şartlarda çaılşan, her türlü dişli kutuların- da uygulanabilen mineral bazlı dişli yağlarıdır. Otomotiv, sanayi tipi düz dişli diferansiyellerde otobüslerde ve in- şaat ekipmanlarında kullanılır. Yüksek viskozite indek- sine sahip olup dişli kutularda bulunan metallere zarar vermezler.