ADBLUE

Kullanım Yeri ve Özellikleri
AdBlue dizel yakıtlı ağır hizmet taşıtlarının oluşturduğu NOx-emisyonunu kimyasal olarak azaltmakta kullanılan, toksik olmayan bir çözümdür. AdBlue ne patlayıcı ne de çevreye zararlıdır ve taşınabilir sıvıların minimum risk kategorisinde sınıflan- dırılmaktadır. AdBlue aşındırıcı olduğundan, kullanımı ve depolanması için belli bazı malzemeler gereklidir.

Specification:
Characteristics: Limits Nominal value Unit Min. Max.
Urea content: 31.8 33.2 32.5 % (m/m)
Density at 20°C: 1087.0 1093.0 1090.0 kg/m3
Refractive index at 20°C: 1.3814 1.3843 1.3829
Alkalinity as NH3: 0.2 % (m/m) Biuret: 0.3 % (m/m) Aldehydes: 5 mg/kg Insolubles: 20 mg/kg Phosphate (PO4): 0.5 mg/kg Calcium: 0.5 mg/kg Iron: 0.5 mg/kg Copper: 0.2 mg/kg Zink: 0.2 mg/kg Chromium: 0.2 mg/kg Nickel: 0.2 mg/kg Aluminium 0,5 mg/kg Magnesium: 0.5 mg/kg Sodium: 0.5 mg/kg Potassium: 0.5 mg/kg